Come on baby light your fire!

Be the nature you are

Wild: [waɪld] def. dictionary living in a natural state; not tamed or domesticated; in an unrestrained wild manner; full of emotion; intense excitement; fantastic, tempestuous; visionary; intensely enthusiastic; eager; rampantly; informal; a wild idea; beyond my wildest dreams.

Did you ever realize that everything fulfilling in life is wild? – Pema Gitama

Wild: [wɪlt] def. woordenboek natuurstaat; niet tam; onbedwongen; vurig; intensief; heilig; woelig; roezig; druistig; schuitig. In het –;  in de vrije natuur; niet georganiseerd maar spontaan; ~, o. wildheid, wilde staat. Algemene uitdrukkingen: ik ben wild op chocola [ik ben er dol op]; wild enthousiast [erg enthousiast].

Like a true nature’s child
We were born, born to be wild. – Mars Bonfire

Leven naar je wilde natuur is leven met hart en ziel. Een stromend, vervuld en verbonden leven. Wie ben je als je geen beperkingen kent? Wild is voorbij aan de waan van de dag en voorbij aangeleerde structuren. Vrij van oordeel, schaamte en vergelijking. Afgestemd op je eigen ritme, bewust van de seizoenen en deel van de elementen. Wild is zijn wie je bent.

Life is only possible if you are capable of being wild.
Wild in your love, wild in your song, wild in your dance. – Osho

Leave A Comment