Reviews Sacred Union Ritual #2

“Een heerlijke ervaring* die toevoegt aan mijn groeiend bewustzijn en aan het thuiskomen in mijzelf. Een avond die me op meerdere niveaus de ruimte heeft gegeven om me open te stellen voor de vragen van vrouwen en daar antwoorden op te geven vanuit mijn hart, te voelen hoe de openheid van iedereen een verbinding smeedde tussen de aanwezigen en de relatie man-vrouw beter heeft gemaakt.
Een fijne cerimonie gegeven door fijne mensen! Dank jullie Asim en Yama! Aho**!”, October 10th, 2015

Koen van Herel
*

“Ik heb deelgenomen aan het Sacred Union Enquiry Ritual* bij Asim van ruth en Yama Voorhorst.
Ik heb het ervaren als een leerzame, liefdevolle avond. Fijn rondom een knisperend vuurtje.
De vrouwen en mannen mochten elkaar om beurten vragen stellen met de talkingstick**.
Ik kwam er ontzettend in tegen dat ik nog steeds best wel in een slachtoffermodus zit, waarin ik vind dat het ‘onrecht’ wat me is aangedaan weer gelijmd wordt. Door te luisteren naar de mannen begon ik meer voeling te krijgen met hun stuk, hun verwarring en werd ik me er bewust van dat ook zij onder het patriarchaat lijden en zoekende zijn naar hoe zich dan nu te relateren aan een nieuwe, meer harmonieuze man/vrouw relatie.
Wat ik steeds vaker tegenkom is dat als zowel mannen als vrouwen zich vooral richten op de ontwikkeling van hun eigen volledige potentieel er dan pas echte verbinding kan plaatsvinden.”, October 12th, 2015

Amber Zillig

Dit was de tweede van 4 Man/Vrouw bijeenkomsten waarin we de (onbewuste) vooroordelen en verwachtingen die we als mannen en vrouwen naar elkaar én naar onszelf hebben met elkaar onderzoeken. Individueel en collectief.

** degene die de talkingstick vastheeft is de enige die spreekt en mag niet in de reden gevallen worden. Als hij/zij uitgesproken is zegt hij/zij: “Aho”. Wat zoveel betekent als ‘Ik heb gesproken’. De anderen antwoorden ook “Aho”, ‘Wij hebben je gehoord’

Leave A Comment