My methods & values

Als coach ben ik mijn eigen instrument, en ik hou ervan om intense melodieën te spelen. – SvC

Werkvormen

Meditatie • Reflectie Voeding • Lichaamswerk • Massage Beeldend •  Spel • Improvisatie

In mijn coaching werk ik met lichaamsgerichte oefeningen, spelelementen en bewustzijnstechnieken die je op alle niveaus in beweging brengen: fysiek, emotioneel, rationeel en spiritueel. Ik werk graag aan de hand van de oktaaf, een wetmatigheid die harmonie brengt. Niet alleen in de muziek maar ook in je lichaam. Ik stimuleer je om te experimenteren en verantwoordelijkheid te nemen voor je gehele zijn. Een mensgerichte én resultaatgerichte werkwijze.

Voedingbeweging, rust en jouw unieke talent
zijn belangrijke pijlers in het transformatieproces.

Door mijn brede achtergrond op het gebied van sociale wetenschappen, dramatherapie en het theater, ligt mijn kracht in een beweeglijke en afwisselende begeleiding: spelenderwijs, beeldend, met gevoel en op een veilige manier. Ik gebruik dan ook veel oefeningen uit mijn regiepraktijk en ik improviseer met creatieve werkvormen waarin ik getraind ben. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in non verbale communicatie en de taal van het lichaam. Hierdoor komen mensen bij mij niet alleen mentaal maar ook letterlijk in beweging.

Kwaliteiten

Ik spreek de potentie in mensen aan waar ze zelf nog niet op durven te vertrouwen.
Ik ga samen met iemand op pad en ben ondersteunend aanwezig in alle fases van de weg die iemand aflegt, waardoor ik een continuïteit in het proces waarborg.
Ik geeft mensen het vertrouwen in zichzelf om écht in het licht te gaan staan.

Waarden

Voedend voor lichaam, geest, ziel

Ik help mensen met de juiste voeding voor lichaam, geest, ziel om de kwaliteit van hun leven te bestendigen en te verbeteren

Toewijding aan bewustwording en transformatie
Ik prikkel mensen om iets fundamenteels aan te pakken en stappen te zetten in het kader van een hoger perspectief.

Eigenheid 
Ik heb een groot respect voor het individu, want ik weet hoe belangrijk en bijzonder het is om iemand te hebben die je op je eigen benen laat staan maar je wel helpt bij wat jij op dit moment nodig hebt. 

Authenticiteit • Bewustzijn • Vitaliteit • Creativiteit • Passie • Inspiratie • Duurzaamheid • Liefde

Leave A Comment