Als dingen in beweging komen, komen ze tot leven. Als woelig water tot rust komt, wordt het helder – Lao-Tse (600 v Chr.)

Leave A Comment